Regulamin

REGULAMIN ROZGRYWEK
Polskiej Ligi Koszykówki na Wózkach /PLKnW/ 2017/2018

SYSTEM ROZGRYWEK SEZONU 2017/2018 (I liga: udział 7 zespołów, dwie grupy. II liga 5 zespołów)

I LIGA

1.    Rozgrywki odbędą się w formie 1 – dniowych turniejów (sobota lub niedziela).

a/Każdy Turniej w rundzie zasadniczej odbędzie się z udziałem 3 drużyn

2.    Zespoły zostały podzielone na dwie grupy:

Grupa A Grupa B
1. Start Rzeszów 1. Pactum Scyzory Kielce
2. Mad Devils Mieroszów 2. IKS GTM Konstancin
3. ŁTRSN Łódź 3. Mustang Konin
4. Start Wrocław  

3. W ciągu rundy zasadniczej  zespoły gr A rozegrają trzy turnieje (jedna pauza), zespoły gr B trzy turnieje.

4. Koszty organizacji turnieju:
Polski Związek Koszykówki pokrywa koszty obsługi sędziowskiej – boisko – (ekwiwalent + dojazd) koszty klasyfikatora (ekwiwalent + dojazd),
Koszty po stronie klubu (stawki własne) – sędziowie stolikowi, obsługa medyczna, wynajem hali.

5. W rundzie finałowej  mogą uczestniczyć tylko zawodnicy (*) którzy rozegrali w rundzie eliminacyjnej minimum 50 % spotkań + 1 tj. 4 mecze. (zawodnik wpisany do protokołu i obecny na meczu).

* nie dotyczy nowych zawodników – „New player” – zgłoszonych do rozgrywek w trakcie sezonu i nie posiadających klasyfikacji i karty klasyfikacyjnej N, oraz zawodników którzy podczas  rundy eliminacyjnej nie uczestniczyli w zawodach z powodów zdrowotnych związanych z niepełnosprawnością zawodnika (zaświadczenie lekarskie).

6. Zawodnik tzw. Młodzieżowiec (ur. 1995 i mł) może występować w dwóch zespołach jeśli klub zgłosił do rozgrywek dwie drużyny.

7. Drużyna za zwycięstwo otrzymuje 2 pkt., pokonany 1 pkt, walkower – 0 pkt.

a/w przypadku równej ilości punktów decyduje bezpośredni mecz.
b/W przypadku większej ilości drużyn o tej samej ilości punktów decyduje współczynnik  (rzucone/stracone)
c/Jeżeli dalej jest taki sam współczynnik decyduje ilość rzuconych punktów.

8. Zespół zajmujący 1 miejsce uzyskuje tytuł Mistrza Polski.

9. Zawodnicy mogą zmieniać barwy klubowe do 30.11.2017.

Sprawy organizacyjne:

1.    W rozgrywkach mogą brać zawodnicy spełniający regulamin klasyfikacji
2.    Łączna liczba pkt. Medycznych zawodników przebywających na boisku – 14,5pkt*
(*zawodnik młodzieżowiec minus 1 pkt, kobieta minus 1 pkt.)
3.    W rozgrywkach mogą brać zawodnicy którzy podpisali zobowiązanie do reprezentowania barw danego klubu na sezon rozgrywkowy i nie posiadają ważnej umowy kontraktowej z innym klubem, oraz zostali wpisani na listę zgłoszeniową przez klub.
4.    Kluby przed przystąpieniem do rozgrywek muszą posiadać aktualne ubezpieczenie zawodników.
5.    Zawodnicy wpisani do protokołu zawodów celem dopuszczenia do rozegrania meczu muszą posiadać ważne badania lekarskie. (książeczka zdrowia sportowca).
6.    Weryfikacja zawodników przed zawodami odbywać się będzie przez sędziów boiskowych  na podstawie  potwierdzonych przez PZKosz list zawodników, oraz posiadanych kart zdrowia.
a)    Zawodnicy mają obowiązek posiadać na zawodach dokument ze zdjęciem / np. dow.osobisty/ przeznaczony do ewentualnego potwierdzenia i weryfikacji tożsamości zgodnej z listą zgłoszeniową.
7.    Godziny  meczy ustala gospodarz każdego Turnieju po wcześniejszym przesłaniu propozycji do PZKosz i uzyskaniu akceptacji – 10 dni przed rozpoczęciem turnieju - komunikat organizacyjny dla drużyn na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju  . Zespoły które rozgrywają mecz po meczu muszą mieć zapewnione co najmniej 1 godz. przerwy, pierwszy mecz turnieju najwcześniej o godz 10:00(*)

(*) istnieje możliwość zmiany kolejności spotkań, skrócenie przerwy lub wcześniejsze rozpoczęcie turnieju pod warunkiem zaakceptowania przez wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju.

 

REGULAMIN ROZGRYWEK
Polskiej Ligi Koszykówki na Wózkach /PLKnW/ 2015/2016


SYSTEM ROZGRYWEK SEZONU 2015/2016 (udział 11 zespołów, trzy grupy)


1. Rozgrywki odbędą się w formie 1 – dniowych Turniejów.
a/Każdy Turniej w rundzie zasadniczej odbędzie się z udziałem 3 drużyn

2. Zespoły zostały podzielone na trzy grupy (terminarz w zał)
Grupa A, Grupa B oraz Grupa C.
Zespoły z Grup A i B rozgrywają mecze o miejsca 1-8, zespoły z grupy C rozgrywają mecze o miejsca 9-11.

3. W ciągu rundy zasadniczej wszystkie zespoły rozegrają po dwa mecze między sobą w grupach.

4. Po rundzie zasadniczej trzy pierwsze zespoły z grup A i B grają Play-off o wejście do finału rozgrywek.

5. Zespoły które zajęły po rundzie zasadniczej miejsca 4 w grupach A i B grają Turniej z 2 zespołami z play-off które nie awansowały do finału o ustalenie klasyfikacji końcowej na miejscach 5-8.

6. Zespoły w grupie C rozgrywają trzy turnieje rundy zasadniczej, oraz turniej finałowy o ustalenie klasyfikacji końcowej na miejscach 9-11.

7. W rundzie finałowej oraz play off mogą uczestniczyć tylko zawodnicy (*) którzy rozegrali w rundzie zasadniczej minimum 50 % spotkań + 1 tj. 4 mecze. (zawodnik wpisany do protokołu i obecny na meczu).
* nie dotyczy nowych zawodników – „New player” – zgłoszonych do rozgrywek w trakcie sezonu i nie posiadających klasyfikacji i karty klasyfikacyjnej N.

8. Zawodnik tzw. Młodzieżowiec (ur. 1994 i mł) może występować w dwóch zespołach jeśli klub zgłosił do rozgrywek dwie drużyny z obowiązującą zasadą z
pkt 7.

9.Drużyna za zwycięstwo otrzymuje 2 pkt. , pokonany 1 pkt , walkower – 0 pkt.
a/w przypadku równej ilości punktów decyduje bezpośredni mecz.
b/W przypadku większej ilości drużyn o tej samej ilości punktów decyduje współczynnik (rzucone/stracone)
c/Jeżeli dalej jest taki sam współczynnik decyduje ilość rzuconych punktów.

10. Zespół zajmujący 1 miejsce uzyskuje tytuł Mistrza Polski, zespół z miejsca 8 – spadek do grupy C, najlepszy zespół z gr C – awans do grupy „mistrzowskiej”.

Sprawy organizacyjne:
1. W rozgrywkach mogą brać zawodnicy spełniający regulamin klasyfikacji (zał 2.)

2. Łączna liczba pkt. Medycznych zawodników przebywających na boisku – 14,5pkt*
(*zawodnik młodzieżowiec minus 1 pkt, kobieta minus 1 pkt.)

3. W rozgrywkach mogą brać zawodnicy którzy podpisali zobowiązanie do reprezentowania barw danego klubu na sezon rozgrywkowy i nie posiadają ważnej
umowy kontraktowej z innym klubem (chyba że klub wyraził zgodę), oraz zostali wpisani na listę zgłoszeniową przez klub.

4. Kluby przed przystąpieniem do rozgrywek muszą posiadać aktualne ubezpieczenie zawodników.

5. Zawodnicy wpisani do protokołu zawodów celem dopuszczenia do rozegrania meczu muszą posiadać ważne badania lekarskie. (książeczka zdrowia sportowca).

6. Weryfikacja zawodników przed zawodami odbywać się będzie przez sędziów boiskowych na podstawie potwierdzonych przez PZKosz list zawodników, oraz posiadanych kart zdrowia.
a) Zawodnicy mają obowiązek posiadać na zawodach dokument ze zdjęciem / np. dow. osobisty/ przeznaczony do ewentualnego potwierdzenia i weryfikacji tożsamości zgodnej z listą zgłoszeniową.

7. Godziny meczy ustala gospodarz każdego Turnieju po wcześniejszym przesłaniu propozycji do PZKosz i uzyskaniu akceptacji – 10 dni przed rozpoczęciem turnieju - komunikat organizacyjny dla drużyn na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju . Zespoły które rozgrywają mecz po meczu muszą mieć zapewnione co najmniej 45min przerwy, pierwszy mecz turnieju najwcześniej o godz 10:00(*)
(*) istnieje możliwość zmiany kolejności spotkań, skrócenie przerwy lub wcześniejsze rozpoczęcie turnieju pod warunkiem zaakceptowania przez wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju.

8. Protokoły zawodów / oryginały/ organizatorzy Turniejów proszeni są o przesyłanie pocztą /listem poleconym/ na adres PZKosz z dopiskiem „wózki” w pierwszy dzień powszedni po zawodach.
* W sprawach spornych lub nie ujętych regulaminem rozstrzyga Polski Związek Koszykówki.

* PLAY OFF DLA 6 ZESPOŁÓW

Dzień pierwszy

MECZ NR 1: A1 – B3
MECZ NR 2: A2 – B2
MECZ NR 3: A3 –B1

GRUPA „Z”- rozgrywa mecz „każdy z każdym” – wszystkie drużyny awans do Finału

Z1 – zwycięzca z meczu nr 1
Z2 – zwycięzca z meczu nr 2
Z3 – zwycięzca z meczu nr 3

GRUPA „P”- rozgrywa mecz „każdy z każdym” – zwycięzca grupy awans do Finału, pozostałe zespoły grają w turnieju o miejsca V-VIII.

P1 – przegrany z meczu nr 1
P2 – przegrany z meczu nr 2
P3 – przegrany z meczu nr 3
MECZ NR 4: P1 – P3
MECZ NR 5: Z1 – Z3

Dzień drugi

MECZ NR 6: Z3 – Z2
MECZ NR 7: P3 – P2
MECZ NR 8: Z2 – Z1
MECZ NR 9: P2 – P1


FINAŁ O MIEJSCA 1-4


Dzień pierwszy
½ FINAŁU: zwycięzca gr „Z” vs zwycięzca grupy „P”
½ FINAŁU: zespół z miejsca 2 w grupie „Z” vs zespół z miejsca 3 w grupie „Z”
Dzień drugi
Mecz o I miejsce : zwycięzcy meczy półfinałowych
Mecz o III miejsce: przegrani ze spotkań półfinałowych

FINAŁ O MIEJSCA 5-8

½ FINAŁU: zespół z miejsca 2 gr „P” vs słabszy zespół z miejsc IV w gr A i B po rundzie zasadniczej
½ FINAŁU: zespół z miejsca 3 w grupie „P” vs lepszy zespół z miejsc IV w gr A i B po rundzie zasadniczej
Mecz o V miejsce : zwycięzcy meczy półfinałowych
Mecz o VII miejsce: przegrani ze spotkań półfinałowych

 

 

 

 

 

REGULAMIN KLASYFIKACJI W
POLSKIEJ LIDZE KOSZYKÓWKI NA WÓZKACH
Sezon 2015-2016


1. Do obowiązków klasyfikatora w koszykówce na wózkach należy: Obserwacja możliwości funkcjonalnych zawodników. Kontrola zgodności kart klasyfikacyjnych zawodników przed i w trakcie meczu. Sprawdzanie, czy nie został przekroczony limit punktowy drużyny podczas meczu. Systematyczna weryfikacja i wyrabianie kart klasyfikacyjnych. Utrzymywanie stałego kontaktu z komisjami klasyfikacyjnymi IWBF i Europejskiej Strefy IWBF. Systematyczne kształcenie i doskonalenie swoich umiejętności.

2. Wszystkich zawodników Polskiej Ligi Koszykówki na Wózkach obowiązuje klasyfikacja funkcjonalna zgodna z przepisami Komisji Klasyfikacyjnej IWBF.

3. Zawodnicy powinni posiadać karty klasyfikacyjne; IWBF, E (europejska) lub N (narodowa).

4. Międzynarodowa klasyfikacja IWBF i E nie może być weryfikowana przez Klasyfikatorów Narodowych, niezależnie od zmian jakie nastąpiły.
a) klasyfikacja IWBF nadawana jest przez panel złożony z trzech międzynarodowych klasyfikatorów podczas turniejów o randze mistrzowskiej (np. IP, MŚ, ME)
b) klasyfikacja E nadawana jest przez jednego lub dwóch międzynarodowych klasyfikatorów (np. podczas klubowych pucharów Euroleague)
Narodowa klasyfikacja funkcjonalna podlega ciągłej weryfikacji (m.in. obserwacja zawodników), a zmiana punktacji i kart klasyfikacyjnych N może być dokonywana na koniec sezonu ligowego.

5. Klasyfikacja narodowa zawodników w sezonie 2015-2016 nie będzie podejmowana jednoosobowo. Decyzje dotyczące klasyfikacji zawodników będą podejmowane przez panel klasyfikatorów.

6. Decyzje w panelu podejmowane są większością głosów.

7. Obrady panelu klasyfikatorów (między innymi wynik głosowania) są tajne.

8. Zawodnik, u którego występują wątpliwości co do określenia minimum niepełnosprawności (brak widocznej dysfunkcji) jest zobowiązany do rozpoczęcia tzw. procedury określenia minimum niepełnosprawności (MD
- minimal disability). Procedura odbywa się na poziomie międzynarodowym. Dopiero, gdy zawodnik uzyska zgodę Komisji Klasyfikacyjnej IWBF na grę w koszykówkę na wózkach, może przystąpić do rozgrywek PLKnW.

9. Zawodnik posiadający kartę klasyfikacyjną IWBF, E lub N zobowiązany jest przedstawiać ją klasyfikatorowi lub sędziemu (jeżeli klasyfikator nie jest obecny na spotkaniu) na każdym meczu ligowym. Jest to warunek przystąpienia zawodnika do gry.

10. W momencie otrzymania przez zawodnika klasyfikacji międzynarodowej IWBF lub E karta N traci ważność i należy ją oddać - obowiązująca staje się nowa karta międzynarodowa.

11. Nowy zawodnik nie posiadający klasyfikacji i karty klasyfikacyjnej N (jeszcze nie obserwowany przez klasyfikatorów) może przystąpić do gry z punktacją
zaproponowaną przez trenera, która będzie weryfikowana podczas rozgrywek ligowych. W przypadku istotnej dysproporcji między klasyfikacją zawodnika
zaproponowaną przez trenera a rzeczywistymi możliwościami funkcjonalnymi,klasyfikator może dokonać natychmiastowej korekty klasyfikacji nowego zawodnika.

12. W przypadku, gdy podczas meczu klasyfikator jest nieobecny, sędziowie na boisku oraz przy stoliku mają prawo do kontroli kart klasyfikacyjnych oraz sprawdzania
limitu punktowego drużyn.

13. W przypadku zgubienia karty klasyfikacyjnej N zawodnik występuje z prośbą owydanie duplikatu karty, uiszczając opłatę w wysokości 100 zł (na wskazane konto
bankowe PZKosz).

14. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty międzynarodowej IWBF lub E zawodnik zgłasza ten fakt klasyfikatorowi (przesyłając zdjęcie paszportowe), a ten
występuje do Międzynarodowej Federacji Koszykówki na Wózkach (IWBF) z prośbą o wydanie nowej karty. Koszty wyrobienia nowej karty pokrywa klub zawodnika.


15. W przypadku zmiany klasyfikacji N zawodnik otrzymuje nową kartę klasyfikacyjną i zobowiązany jest oddać dotychczasową kartę.

16. Po otrzymaniu przez zawodnika klasyfikacji narodowej możliwe jest złożenie protestu w terminie 14 dni, przy jednoczesnym wniesieniu opłaty w wysokości 200 zł.
od każdego zawodnika (na wskazane konto bankowe PZKosz). W przypadku uznania protestu kwota ta zostaje zwrócona klubowi.

17. Limit punktowy dla drużyn w rozgrywkach PLKnW wynosi 14,5 pkt.

18. Uczestnictwo w grze drużyny na boisku zawodnika poniżej 22 roku życia (obowiązuje rok urodzenia) powoduje podniesienie limitu punktowego drużyny o 1
pkt. (w przypadku dwóch zawodników o 2 pkt., itd.).

19. Uczestnictwo kobiety w grze drużyny powoduje podniesienie limitu punktowego drużyny o 1 pkt. (w przypadku dwóch kobiet o 2 pkt., itd.).

20. Uczestnictwo kobiety poniżej 22 roku życia umożliwia podniesienie limitu punktowego drużyny o 2 pkt. (w przypadku dwóch kobiet poniżej 22 roku życia o 4
pkt., itd.).

Bartosz Molik
Klasyfikator IWBF

Firma wspierająca naszą działalność ,,Dziękujemy"

Przekaż nam 1,5% podadku


1-5-3x2.png

Partnerzy

 ministerstwo_sportu_i_turystyki.jpg

 

 

pzkosz

 http://koszykowkanawozkach.pl/wstronemarzen 

Infolinkownik
informator niepełnosprawnych

 
 Portal Rampa.net

Kontakt

 Adres:  ul. Leszka Czarnego 3
              35-615 Rzeszów

Tel:       +48 508 246 922

E-mail: start_rzeszow@op.pl


get('twitter')) == 1) { ?>