Zarząd Zrzeszenia Sportowego Inwalidów ,,START"

Sławomir Wroński - Prezes Zarządu

Jan Cyrul - Zastępca Prezesa

Mirosław Depka - Zastępca Prezesa

Piotr Liskowicz - Skarbnik

Maciej Soja - Sekretarz

Helena Baran - Członek Zarządu

Tomasz Garstka - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Magdalena Łątka - Przewodnicząca

Ryszard Zawada - Członek Komisji

Stanisław Garduła - Członek Komisji